Văn bản pháp quy

Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an TW

Số/Kí hiệu Số 13-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an TW
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180208105957.pdf
Văn bản khác