Văn bản pháp quy

Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT Đảng ủy Ngoài nước và đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Ngoài nước

Số/Kí hiệu Số 16-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT Đảng ủy Ngoài nước và đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Ngoài nước
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Văn bản khác