Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Số/Kí hiệu Số 09 - HD/UBKTTW
Ngày ban hành 06/06/2013
Ngày có hiệu lực 06/06/2013
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180208102613.doc
Văn bản khác