Văn bản pháp quy

Kết luận của Ban Bí thư về chế độ, chính sách phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng

Số/Kí hiệu Số 59-KL/TW
Ngày ban hành 23/11/2009
Ngày có hiệu lực 23/11/2009
Người ký
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về chế độ, chính sách phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Thể loại Kết luận
Tài liệu
20180208094927.doc
Văn bản khác