Văn bản pháp quy

Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển

Số/Kí hiệu Kết luận số 24-KL/TW
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày có hiệu lực 15/12/2017
Người ký
Trích yếu Kết luận của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Kết luận
Tài liệu
20180208093317.pdf