Văn bản pháp quy

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Số/Kí hiệu Số 35-CT/TW
Ngày ban hành 26/05/2014
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Chỉ thị
Tài liệu
20180208092809.doc
Văn bản khác