Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng

Số/Kí hiệu Số: 68-QĐ/TW
Ngày ban hành 21/03/2012
Ngày có hiệu lực 21/03/2012
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20180208092534.doc