Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng

Số/Kí hiệu Số: 68-QĐ/TW
Ngày ban hành 21/03/2012
Ngày có hiệu lực 21/03/2012
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20180208092534.doc
Văn bản khác