Văn bản pháp quy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Số/Kí hiệu 11-NQ/TƯ
Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày có hiệu lực 11/06/2017
Người ký
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu
20180207174030.pdf
Văn bản khác