Văn bản pháp quy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Số/Kí hiệu 12-NQ/TW
Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày có hiệu lực 10/06/2017
Người ký
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu
20180207173818.pdf
Văn bản khác