Văn bản pháp quy

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Số/Kí hiệu 10-NQ/TW
Ngày ban hành 01/06/2017
Ngày có hiệu lực 10/06/2017
Người ký
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu
20180207173455.pdf
Văn bản khác