Văn bản pháp quy

Quy định giám sát trong Đảng

Số/Kí hiệu Số 86-QĐ/TW
Ngày ban hành 31/05/2017
Ngày có hiệu lực 31/05/2017
Người ký
Trích yếu Quy định giám sát trong Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207172812.pdf
Văn bản khác