Văn bản pháp quy

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Số/Kí hiệu Số 01-HD/TW
Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày có hiệu lực 20/09/2016
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180207172526.pdf
Văn bản khác