Văn bản pháp quy

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Số/Kí hiệu Số 29-QĐ/TW
Ngày ban hành 25/07/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Người ký
Trích yếu Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207172143.doc
Văn bản khác