Văn bản pháp quy

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Số/Kí hiệu Số 29-QĐ/TW
Ngày ban hành 25/07/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Người ký
Trích yếu Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207172143.doc