Văn bản pháp quy

Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Số/Kí hiệu Số 262-QĐ/TW
Ngày ban hành 06/02/2018
Ngày có hiệu lực 06/02/2018
Người ký
Trích yếu Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207171845.pdf
Văn bản khác