Văn bản pháp quy

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Số/Kí hiệu Số 04-HD/TW
Ngày ban hành 06/10/2014
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20180207171750.doc
Văn bản khác