Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI

Số/Kí hiệu Số 46-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/11/2011
Ngày có hiệu lực 01/11/2011
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20180207171519.doc
Văn bản khác