Văn bản pháp quy

Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng

Số/Kí hiệu Số 1722/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày có hiệu lực 03/11/2020
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20201106162526.pdf
Văn bản khác