Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Số/Kí hiệu Số 33-HD/BTCTW
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày có hiệu lực 30/10/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20201103142325.pdf
Văn bản khác