Văn bản pháp quy

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Số/Kí hiệu Số 12-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 02/03/2020
Ngày có hiệu lực 02/03/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20200305122243.pdf
Văn bản khác