Văn bản pháp quy

Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Số/Kí hiệu Số 11-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20200221135846.pdf
Văn bản khác