Văn bản pháp quy

Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân

Số/Kí hiệu Số 10-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20200221135754.pdf
Văn bản khác