Văn bản pháp quy

Hướng dẫn Cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội

Số/Kí hiệu Số 09-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày có hiệu lực 14/02/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Văn bản khác