Văn bản pháp quy

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số/Kí hiệu Số 08-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20200221135536.pdf
Văn bản khác