Văn bản pháp quy

Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Số/Kí hiệu Số 217-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/01/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Người ký
Trích yếu Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20200205093845.pdf
Văn bản khác