Văn bản pháp quy

Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Số/Kí hiệu Số 214-QĐ/TW
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày có hiệu lực 02/01/2020
Người ký
Trích yếu Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quy định
Tài liệu
20200203150647.pdf
Văn bản khác