Văn bản pháp quy

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Số/Kí hiệu Số 213-QĐ/TW
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày có hiệu lực 02/01/2020
Người ký
Trích yếu Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quy định
Tài liệu
20200203150316.pdf
Văn bản khác