Văn bản pháp quy

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số/Kí hiệu Số 07-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày có hiệu lực 12/12/2019
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20191219103239.pdf
Văn bản khác