Văn bản pháp quy

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số/Kí hiệu Số 26 - HD/BTCTW
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày có hiệu lực 18/10/2019
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20191025093005.pdf
Văn bản khác