Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"

Số/Kí hiệu Số 1197-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 14/06/2019
Ngày có hiệu lực 14/06/2019
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20190926115403.doc
Văn bản khác