Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở

02/12/2020 | 08:43 AM

Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi: Gắn trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

01/12/2020 | 16:13 PM

Công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y UBKT Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025

30/11/2020 | 12:56 PM

Thành ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

27/11/2020 | 08:14 AM

Thành ủy Cần Thơ sơ kết các quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

25/11/2020 | 15:29 PM

Trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

25/11/2020 | 15:24 PM

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát

25/11/2020 | 08:45 AM

Đảng bộ thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

13/11/2020 | 13:47 PM

Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y UBKT Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

13/11/2020 | 13:45 PM

Công bố Quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng

11/11/2020 | 14:37 PM