UBKT Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

18/10/2019 | 19:17 PM

Đà Nẵng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17/10/2019 | 13:41 PM

Lâm Đồng: Kỷ luật 109 đảng viên từ đầu năm 2019 đến nay

16/10/2019 | 13:28 PM

Quảng Nam chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

15/10/2019 | 13:33 PM

UBKT Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác giám sát của Đảng đối với hoạt động đấu thầu, quản lý đất đai và ngân sách

15/10/2019 | 13:30 PM

Đảng bộ C10 (Bộ Công an) tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2019

07/10/2019 | 10:11 AM

UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

11/10/2019 | 13:58 PM

UBKT Thành uỷ Hà Nội trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau

10/10/2019 | 13:56 PM

UBKT Thành ủy Cần Thơ sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2019

09/10/2019 | 11:40 AM

Thanh Hóa: Số lượng đảng viên bị kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước

09/10/2019 | 11:39 AM