UBKT Huyện ủy Lạc Thủy (Hoà Bình) kỷ luật khai trừ Đảng giáo viên có hành vi hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2017, 2018

06/12/2019 | 13:26 PM

Đảng bộ huyện Vĩnh Linh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay

05/12/2019 | 13:56 PM

Huyện uỷ Tân Yên (Bắc Giang): Nâng cao nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

05/12/2019 | 13:54 PM

UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên

03/12/2019 | 15:46 PM

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách hai lãnh đạo huyện Trà Bồng

28/11/2019 | 15:11 PM

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ xã Thạch Bằng và các cá nhân có liên quan

27/11/2019 | 13:42 PM

Huyện Thái Thụy (Thái Bình): Từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp

25/11/2019 | 14:05 PM

Quảng Bình: Qua kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách

22/11/2019 | 13:38 PM

UBKT Tỉnh ủy Nam Định đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên

21/11/2019 | 14:53 PM

Huyện uỷ Phú Lộc (Thừa Thiên Huế): Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

20/11/2019 | 14:28 PM