Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

12/08/2020 | 15:52 PM

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng

11/08/2020 | 11:02 AM

Kết quả kỳ họp thứ 52 của UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai

11/08/2020 | 08:09 AM

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

06/08/2020 | 09:59 AM

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

04/08/2020 | 10:24 AM

Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Định và các cá nhân có liên quan

31/07/2020 | 14:06 PM

Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

30/07/2020 | 11:39 AM

Đảng bộ huyện Bến Cầu (Tây Ninh): Chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

28/07/2020 | 13:07 PM

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

28/07/2020 | 13:10 PM

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

28/07/2020 | 13:09 PM