Huyện ủy Cần Giờ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

19/05/2020 | 15:43 PM

Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc

19/05/2020 | 15:42 PM

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

19/05/2020 | 09:21 AM

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 31 và 32

15/05/2020 | 13:34 PM

Huyện ủy Di Linh (Lâm Đồng) tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

14/05/2020 | 16:43 PM

Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

14/05/2020 | 10:36 AM

Phú Yên: Qua kiểm tra kết luận nhiều sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất

13/05/2020 | 14:10 PM

Kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

12/05/2020 | 11:48 AM

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai họp kỳ thứ 49

12/05/2020 | 11:44 AM

Đảng bộ huyện Chư Păh (Gia Lai) chủ động ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên

11/05/2020 | 14:32 PM