Đắk Nông: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức

11/01/2019 | 21:07 PM

Hà Tĩnh: Năm 2018 đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm nhưng tính chất vi phạm nghiêm trọng tăng

10/01/2019 | 14:22 PM

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

10/01/2019 | 13:41 PM

Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

10/01/2019 | 13:38 PM

Quảng Nam: Khiển trách Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

10/01/2019 | 10:36 AM

Quảng Trị: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018

10/01/2019 | 10:35 AM

UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai: Kỷ luật khiển trách Chủ tịch phường Thắng Lợi

09/01/2019 | 13:59 PM

Đà Nẵng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

09/01/2019 | 13:58 PM

UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau: Kết quả tích cực từ thực hiện tốt Quy chế phối hợp

08/01/2019 | 14:21 PM

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

08/01/2019 | 14:18 PM