UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

23/08/2019 | 14:09 PM

Huyện Đoan Hùng (Phú Thọ): Kỷ luật 139 đảng viên vi phạm từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay

23/08/2019 | 14:09 PM

UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ngãi: Kỷ luật cảnh cáo nguyên 4 Chủ tịch, Phó Chủ tịch 2 xã sai phạm trong thu hồi đất thực hiện Dự án Thủy điện Đăkđrinh

22/08/2019 | 07:06 AM

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

20/08/2019 | 11:52 AM

UBKT Thành ủy Cà Mau tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

20/08/2019 | 11:54 AM

Quận Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay

19/08/2019 | 10:48 AM

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Kỷ luật khiển trách Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

16/08/2019 | 13:21 PM

Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

15/08/2019 | 11:43 AM

UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum: Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum

15/08/2019 | 11:42 AM

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm giải phóng mặt bằng

13/08/2019 | 13:50 PM