UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, tổ chức hội nghị điều phối về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

21/02/2020 | 13:49 PM

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”

20/02/2020 | 14:30 PM

Cà Mau tập trung triển khai thực hiện các Hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp

20/02/2020 | 14:29 PM

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc

19/02/2020 | 15:21 PM

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/02/2020 | 18:05 PM

Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu): Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

12/02/2020 | 09:37 AM

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát

11/02/2020 | 13:40 PM

Tỉnh ủy Khánh Hòa hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

10/02/2020 | 14:01 PM

Tỉnh ủy Hải Dương triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020

06/02/2020 | 15:24 PM

UBKT Thành ủy Đà Nẵng tăng cường giám sát kê khai tài sản, thu nhập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

05/02/2020 | 14:44 PM