Đắk Nông: Khiển trách Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút

24/05/2019 | 13:40 PM

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương họp kỳ thứ 12

23/05/2019 | 14:06 PM

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk: Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật 68 đảng viên

23/05/2019 | 13:20 PM

UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp: Giám sát Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công văn của Tỉnh ủy

21/05/2019 | 09:46 AM

Đắk Nông: Phải thi hành kỷ luật gần ¼ đảng viên bị tố cáo

22/05/2019 | 05:45 AM

Huyện Krông Nô (Đắk Nông): Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

21/05/2019 | 09:45 AM

Huyện Đăk Glong (Đắk Nông): Kỷ luật 77 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay

20/05/2019 | 13:50 PM

Huyện Đức Hòa (Long An): Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, vi phạm

16/05/2019 | 15:01 PM

Kỷ luật nhiều cá nhân vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại huyện Cần Đước (Long An)

16/05/2019 | 15:00 PM

Quảng Ngãi: Kỷ luật khiển trách Trưởng Công an huyện Bình Sơn

14/05/2019 | 13:43 PM