Đi lễ đầu năm

Vừa ra Tết, Chủ tịch công đoàn đã tiệu tập Ban Chấp hành họp bàn về chuyện đi lễ đầu năm. - Chúng ta làm ăn cả...

Từ lời dụ đầu năm Mậu Tuất - 1838 của...

Việc đắp và tu bổ đê tiến hành từ đầu năm âm lịch có từ thời Trần và được duy trì qua các vương triều Lê- Mạc, Lê -...

Giá mà...

Năm 2017, vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. Nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được đưa ra xử...

Vui, buồn chiều cuối năm

Chiều cuối năm, chi bộ tổ dân phố họp đánh giá kết quả sau một năm hoạt động. Trước khi họp, bí thư chi bộ điểm...