Hiệu ứng Domino

Hắn là con của bố hắn, nhưng bố hắn là ai thì cả tỉnh này đều biết. Có điều, người biết nhiều kẻ biết ít; tất cả đều...

Kẻ giấu mặt

Năm Hợm là cái tên người đời đặt cho, còn tên cúng cơm của hắn là Năm Hoi. Hắn là thứ năm trong nhà. Cái tên nghe...

Danh dự

Trong buổi sinh hoạt chi bộ hai chiều đường phố thời đang có dịch COVID-19 ai cũng phải đeo khẩu trang để tránh...

Thỏ đen và thỏ trằng

Nhân lúc mất điện, một số người trong cơ quan mới quay ra tán gẫu, loanh quanh vòng vèo thế nào mà cuối cùng lại...