Lễ trao giải báo chí toàn quốc “báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Tối 2-1, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ nhất), do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Dự Lễ có Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang biểu dương và chúc mừng những tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ðồng thời nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Ðây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thật sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Ðảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước lưu ý, cần tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để Giải báo chí ngày càng thành công hơn nữa.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 4-1-2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ nhất), nhằm phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội; khẳng định vai trò quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc triển khai Giải báo chí đã góp phần tích cực nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công khai, minh bạch trong phát hiện, xử lý phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương, cổ vũ cách làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Sau gần một năm phát động đã có 1.126 tác phẩm tham dự giải. Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có tác phẩm báo chí hay, tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo lựa chọn 32 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, điện tử, truyền hình, phát thanh để trao 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 13 giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Giải báo chí, đồng chí Trần Thanh Mẫn phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ hai), năm 2018-2019; mong muốn đội ngũ các nhà báo, cộng tác viên trong cả nước tích cực hưởng ứng tham gia giải báo chí có ý nghĩa quan trọng này.

Trọng Đức