Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 27-12-2017, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan cùng 117 đại biểu đại diện cho 242 đoàn viên Công đoàn Cơ quan.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, họp pháp cho công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan. Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong Cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự phối họp chặt chẽ với Thủ trưởng Cơ quan, Công đoàn Cơ quan đã động viên cán bộ, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh"; nhiều cá nhân và tập thể được Tổng Liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Việc triển khai, tổ chức phát động đăng ký thi đua và thực hiện đúng cam kết thi đua đã tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên. Đã động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo; ủng hộ đồng bào khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng phát biểu tại Đại hội.

Thông qua công đoàn bộ phận các vụ, đơn vị, tổ công đoàn thực hiện kịp thời các chế độ thăm hỏi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ kịp thời, chu đáo, tình nghĩa.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như: Việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với Thủ trưởng Cơ quan có lúc còn chưa quyết liệt, kịp thời; nhiều cán bộ, công chức, người lao động do yêu cầu phải bảo đảm tiến độ công việc, nên không được nghỉ phép, tuy nhiên, việc thanh toán tiền chế độ phép vẫn chưa được thực hiện theo chế độ. Sự phối hợp phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, nhân viên "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" có lúc, có nơi còn hình thức, chưa trở thành động, lực để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan; chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động tại Cơ quan, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên công đoàn...

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017 - 2022, đó là:

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đặc biệt là phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới đất nước.

Thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả hoạt động trên các mặt của Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2012 - 2016, đã góp phần cùng Cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khóa mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế và trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm triển khai thực hiện tốt 4 vấn đề: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức hoạt động của Công đoàn Cơ quan; gắn các hoạt động của công đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng Ban Chấp hành Công đoàn đoàn kết, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng chúc mừng những kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã phát huy được vai trò là đại diện cho tiếng nói của cán bộ, công chức và người lao động. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục phát huy truyền thống; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả hơn nữa "Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 17 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Công đoàn gồm 5 đồng chí. Bầu đồng chí Tô Duy Nghĩa là đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017 -2022.

Trọng Đức