Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ngày 4-11-2017, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tá Nguyễn Thế Thanh, Phó ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Thế Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương cùng 58/78 hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan; Nghiêm Phú Cường, Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2014 - 2017 chủ trì Đại hội.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2017, Hội Cựu chiến binh Cơ quan đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan tổ chức tốt các hoạt động góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Cơ quan, đơn vị; Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cơ quan, lãnh đạo các vụ, đơn vị thường xuyên động viên để hội viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội Cựu chiến binh Cơ quan đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, thiết thực tạo sự phấn khởi trong hội viên (tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ khi hội viên có hoàn cảnh khó khăn...) và phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, thăm chiến trường xưa, thăm khu di tích lịch sử, giao lưu với các cơ quan, đơn vị bạn, đã có tác dụng thiết thực, bổ ích để mỗi hội viên có dịp ôn lại truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khắc ghi hình ảnh, bản chất của "Bộ đội Cụ Hồ", từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác; đồng thời là dịp để giao lưu, mở rộng quan hệ, gắn bó tình cảm giữa các cán bộ, công chức, hội viên, các đồng chí thương binh, con liệt sĩ trong Cơ quan và với các đơn vị bạn. Các hội viên đều giữ vững phẩm chất chính trị, tư tưởng, không giao động, yên tâm công tác; chủ động khắc phục mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Trong phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Hội vững mạnh, quan tâm động viên, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi đê hội viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và Ủy ban, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 16-6-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên với nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp, chất lượng, thiết thực; không hình thức, hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhân đánh giá cao các mặt hoạt động của Hội Cựu chiến binh Cơ quan trong thời gian qua. Hoạt động của Hộ rất kỷ cương, bài bản, bám sát Điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; đặc biệt, hoạt động của Hội đã gắn kết với nhiệm vụ chính trị của Cơ quan...

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Hội đã họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; trong đó, đồng chí Nghiêm Phú Cường được bầu làm Chủ tịch Hội, các đồng chí Nguyễn Như Huyên và Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Chấp hành Hội cũng đã bầu Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Trọng Đức