Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Chiều 9-8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường mối quan hệ cộng tác chặt chẽ, thường xuyên giữa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Thường trực UBKT Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm. Về phía Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Cơ quan UBKT Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nêu: Là thành phố lớn nhất cả nước, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, góp phần ổn định tình hình, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. UBKT Thành ủy đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị một số nội dung Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới; đó là: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát các quy trình, quy định của Trung ương và đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng toàn quốc năm 2016 và sự chỉ đạo của UBKT Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát toàn quốc 6 tháng đầu năm 2017...; chủ động và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Thành ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư còn tồn đọng, kéo dài, hạn chế các trường hợp đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp...

Để tạo điều kiện cho Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị UBKT Trung ương: Hướng dẫn quy trình cụ thể xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ban cán sự đảng bộ, ngành Trung ương với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ hoặc khi xem xét, xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên tại các cơ quan trực thuộc ngành dọc của Trung ương trên địa bàn thành phố; hướng dẫn thực hiện Kết luận số 115, ngày 10-8-2015 của Ban Bí thư về quy trình, thủ tục thu hồi, xử lý, quản lý tiền và tài sản vi phạm qua kết luận kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp; Trung ương có quy định tất cả các nội dung kết luận của Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố đều được gửi thông tin cho Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hoặc cần thiết thì xử lý cán bộ theo quy định...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những đánh giá, nhận xét của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố; trong thời gian tới, Thành ủy Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để công kiểm tra, giám sát đạt kết quả. Đồng chí đề nghị Trung ương cần xây dựng, ban hành các quy chế, quy định giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà công tác kiểm tra, giám sát của Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải cũng như tạo điều kiện để Thành phố làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn rất quan trọng của đất nước, sự ổn định và phát triển của Thành phố có ảnh hưởng quyết định đến đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cho nên Thành phố cần chủ động nắm bắt tình hình để có các biện pháp phòng ngừa, tạo sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đồng chí đề nghị Thành phố cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy; tăng cường giám sát thường xuyên; về kiểm tra dấu hiệu vi phạm cần lựa chọn, làm tốt một số vụ việc điển hình, có sự lan tỏa cao; công tác kiểm tra phải đi trước... Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng khẳng định UBKT Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Trọng Đức