Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Từ ngày 31-7 đến 5-8-2017, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đối với loại hình báo in và báo điện tử. Tham dự có hơn 40 phóng viên, biên tập viên viết về công tác xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, Hà Nội và một số địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn tại hội trường Báo Nhân dân.

Từ 31-7 đến 2-8, các phóng viên, biên tập viên được tập huấn, nghiên cứu một số chuyên đề: Một số vấn đề về công tác cán bộ; Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và việc thực hiện dân chủ cơ sở hiện nay; Một số vấn đề chung về Đảng và công tác xây dựng Đảng hiện nay; Những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Một số nội dung về xây dựng Đảng, Nhà nước trong Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết hội nghị Trung ương khoá XII của Đảng; Định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Lớp tập huấn đi thực tế, tìm hiểu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Từ 3-8 đến 5-8, các học viên đi thực tế, tìm hiểu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại xã Cộng Hòa, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả và Thành ủy Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Lớp tập huấn đã giúp các phóng viên, biên tập viên hiểu biết sâu hơn về những vấn đề cốt lõi, quan trọng nhất của công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác này.

Thu Hoài & Trọng Đức