Quảng Bình sơ kết một năm thực hiện Quy định số 01của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Quy định số 01, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá, Quy định số 01 đã cụ thể hóa về đường lối cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Quy định số 01 được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị; tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong ý thức rèn luyện và thực thi công vụ; tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đội ngũ cán bộ đã ký cam kết trách nhiệm của mình trước cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành khá nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Năm 2016, đã có 1.522 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện và tương đương quản lý được lấy phiếu đánh giá.

Sau một năm thực hiện, những cán bộ yếu kém về năng lực, trách nhiệm trong giải quyết công việc đã bị chỉ đạo kiểm điểm xử lý khá nghiêm túc. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 429 trường hợp vi phạm các nội dung cam kết theo quy định; trong đó, có 98 trường hợp là người đứng đầu (khiển trách 69 trường hợp, cảnh cáo 10, cách chức 8 và khai trừ 11 trường hợp). Các địa phương cũng đã xử lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với 10 trường hợp cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Nga

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình