Gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925 - 2017), Tạp chí Kiểm tra phối hợp với Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm tra tổ chức gặp mặt các thế hệ làm báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam - Chi hội Tạp chí Kiểm tra, ôn lại lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam và hoạt động nghiệp vụ báo chí.

                                                                               Ảnh: Trọng Thành