UBKT Thành ủy Cần Thơ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

UBKT Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho 204 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT các đảng ủy cơ sở và các chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trực thuộc Quận ủy Cái Răng.

Trong 3 ngày, học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề, gồm: Những nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của UBKT đảng ủy cơ sở; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; dựa vào tổ chức đảng để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; phụ lục một số biểu mẫu văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tổ chức đảng cơ sở.

Quá trình truyền đạt, các đồng chí lãnh đạo UBKT Thành ủy đã lồng ghép vào bài giảng nội dung Quy định số 30, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 01, ngày 21-11-2016 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 30. Lớp học đã kiểm tra trắc nghiệm 20 câu hỏi về lý thuyết và tình huống; 100% bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, với 2.249 học viên tham dự.

Đồng chí Lâm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho các học viên.

Chiêm Quốc Tế

 (Cơ quan UBKT Thành ủy Cần Thơ)