Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động

Trong những năm gần đây, Cơ quan UBKT Trung ương luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của UBKT Trung ương trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng; lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Kiểm tra Đảng. Kết quả trên trước hết phải nói đến sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có sự động viên của Công đoàn Cơ quan trong việc quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động.

Một trong những kết quả nổi bật mà Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đã làm được nhiệm kỳ 2012 - 2017 là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, truyền đạt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết tới toàn thể đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Trong nhiệm kỳ, 100% đoàn viên công đoàn đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", thi đua xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả. Công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của Đảng như: Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam; ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Động viên đoàn viên chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, 164 lượt đoàn viên được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ, đoàn viên thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Cơ quan UBKT Trung ương phát động, Công đoàn Cơ quan và công đoàn bộ phận các vụ, đơn vị chủ động đổi mới các hoạt động, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, Đoàn viên Công đoàn Cơ quan đã tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao tham mưu, ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…; tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Các vụ đã chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực phân công phụ trách, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên công đoàn đã tham gia giám sát chuyên đề đối với 163 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Đã kiểm tra 33 tổ chức đảng và 64 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, làm rõ các sai phạm của tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó có nhiều đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật theo quy định. Kiểm tra 116 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đối với 33 tổ chức đảng; xem xát quyết định thi hành kỷ luật đối với 46 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 13 tổ chức đảng và 116 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 89 đảng viên...

Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều vụ việc được dư luận đánh giá cao như các vụ việc ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương còn tham gia quản lý Cơ quan, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động. Hằng năm, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định và có chất lượng, kịp thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân khi hết nhiệm kỳ. Với trách nhiệm là thành viên của các hội đồng nhà ở, đất ở, hội đồng lương, hội đồng thi đua - khen thưởng…, Công đoàn đã phản ánh đầy đủ, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên với các hội đồng và lãnh đạo Cơ quan. Ban Thường vụ Công đoàn đã thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, nhân viên: Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ phân bổ chỉ tiêu nghỉ hè cho cán bộ các đơn vị; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình cán bộ trong cơ quan khi có việc vui buồn, hiếu hỉ, ốm đau… kịp thời, đúng quy định; tặng quà cho các cháu thiếu nhi dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; chăm lo cơ sở vật chất tập luyện thể thao cho cán bộ. Đặc biệt, trong năm 2012, 2013 đã quyên góp hỗ trợ 2 cán bộ của Cơ quan bị ốm nặng tổng số tiền là 150 triệu đồng. Một số công đoàn bộ phận đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, tham quan du lịch nhằm động viên, khích lệ tinh thần lao động của cán bộ, đoàn viên nhận dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, hưởng ứng Lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương phát động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ, ủng hộ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Mái ấm tình thương", ủng hộ chiến sỹ hải đảo, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các điểm trên quần đảo Trường Sa, ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu, tượng đài Chiến sỹ Gạc Ma… Công đoàn còn thực hiện hiện tốt công tác nữ công trong cơ quan với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và các chính sách về lao động nữ...

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm chuyên môn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụchính trị của Cơ quan, xây dựng Công đoàn Cơ quan ngày càng vững mạnh.

Lê Mai Phương