Bến Tre qua kiểm tra khắc phục đảng viên bỏ việc, bỏ sinh hoạt đảng

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, ngay từ đầu năm 2017, UBKT các cấp tỉnh Bến Tre đã thực hiện kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp được thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu. Đến cuối tháng 8-2017, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre đã cơ bản hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017.

Với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng, UBKT Tỉnh uỷ Bến Tre đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương để xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong năm, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 28-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2016-2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú; kiểm tra về quản lý sử dụng tài chính đảng đối với Huyện ủy Mỏ Cày Nam và Trường Chính trị tỉnh; giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 01 của UBKT Trung ương về thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri và Đảng ủy Công an tỉnh; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 19-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Y tế... Đồng thời, tiến hành khảo sát tình hình đảng viên buông bỏ công tác, vi phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành và Thạnh Phú.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, UBKT các cấp tỉnh Bến Tre đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng và 86 đảng viên (trong đó có 39 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 5 tổ chức đảng và 78 đảng viên có vi phạm, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật 56 trường hợp; kiểm tra 552 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng bộ thi hành kỷ luật 114 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 70, cảnh cáo 37, cách chức 1, khai trừ 6 trường hợp…

Qua thực hiện nhiệm vụ, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị được kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.  Đồng thời đánh giá chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ: Một số thành viên tham gia các đoàn chưa nghiên cứu sâu văn bản, tài liệu lên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát nên còn lúng túng, bị động trong việc ghi biên bản, đặt câu hỏi; trưởng đoàn chưa tham dự đầy đủ các buổi thẩm tra, xác minh để kịp thời chỉ đạo và xử lý những vấn đề phát sinh; sự phối hợp giữa đoàn với các cơ quan liên quan, giữa đoàn với đối tượng được kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, đồng bộ nên khi thông qua dự thảo báo cáo còn nhiều ý kiến khác nhau…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức thảo luận để đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bến Tre nổi lên tình hình cán bộ, công chức xin nghỉ việc; đảng viên xin miễn công tác, sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng khá nhiều và phần lớn tuổi đời còn trẻ. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến hết quý I-2017 có 409 trường hợp, trong đó có 21 trường hợp cán bộ, công chức xin nghỉ việc; cấp xã có 104 cán bộ và cấp ấp, khu phố có 118 cán bộ hoạt động không chuyên trách xin nghỉ việc; công an xã, ấp có 166 cán bộ xin nghỉ việc (trong đó có 4 trưởng công an xã, 22 phó công an xã). Toàn Đảng bộ có 1.824 đảng viên xin miễn sinh hoạt (1.012 đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức khỏe yếu; số còn lại chủ yếu xin miễn sinh hoạt để đi làm ăn xa); có 451 đảng viên bỏ công tác và sinh hoạt Đảng, bị xóa tên; 36 đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Trước thực trạng trên, UBKT Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát ở một số đơn vị có số lượng đảng viên bỏ công tác, vi phạm tệ nạn xã hội cao; tìm ra nguyên nhân chủ yếu là vấn đề kinh tế và áp lực công việc. Hiện nay, chính sách đối với cán bộ xã, ấp, nhất là cán bộ bán chuyên trách, mức lương và phụ cấp rất thấp, không đủ chi phí đối với bản thân, trong khi công việc ở cơ sở thì quá nhiều, lại không ít khó khăn… Nhiều cán bộ, đảng viên phải đi kiếm việc làm trong các khu công nghiệp để có thêm thu nhập và phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên do sa sút ý chí, thiếu tu dưỡng rèn luyện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên của tổ chức đảng chưa thường xuyên; vai trò tự kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm còn nhiều hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; nội dung sinh hoạt Đảng chưa được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả...

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng như một số ban, ngành đã có những kiến nghị để các cơ quan có thẩm nghiên cứu đề ra chính sách hợp lý nhằm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ ở cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ này an tâm công tác. Kiến nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; phát huy tính tự giác của đảng viên trong việc tự kiểm tra, tự giám sát, luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo và yêu cầu UBKT các cấp làm tốt vai trò trong việc chủ động tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó,  kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là cán bộ chủ chốt.

UBKT các cấp cần nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong tham mưu giúp cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát, nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo; chủ động kiểm tra việc kê khai tài sản, nhất là kê khai tài sản của đối tượng thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý và cán bộ công tác trong các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở… góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước; bỏ việc và bỏ sinh hoạt Đảng./.

Trịnh Nhất