Đảng bộ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Hiệu quả kiểm tra, giám sát với công tác giải phóng mặt bằng

Tích cực thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án quan trọng về giao thông qua địa bàn huyện, trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để hoàn thành tốt mục tiêu này, cả hệ thống chính trị huyện chủ động vào cuộc, trong đó UBKT các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch, kế hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn dài gần 30,6km (qua các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng), đạt cấp II đồng bằng, gồm 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Nếu chậm PMB tại một địa phương sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ của dự án, gây lãng phí các nguồn lực đầu tư, và có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Quyết liệt chỉ đạo công tác GPMB phục vụ Dự án (theo Công văn số 2485, ngày 17-4-2015 của UBND thành phố Hải Phòng), Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng đã huy động toàn hệ thống chính trị từ huyện đến xã vào cuộc: Phân công và giao nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí lãnh đạo; tập trung rà soát lại nguồn gốc đất, kiểm tra đối chiếu lại diện tích thu hồi, kiểm đếm tài sản, cây trồng trên đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung và chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án; kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại; bàn giao mặt bằng và tổ chức bảo vệ thi công.

Phần tuyến đường chạy qua huyện Tiên Lãng dài 4km, với tổng diện tích thu hồi là 21.154 m2 (gồm 16.954m2 đất sản xuất nông nghiệp, 4.200m2 đất ở và đất phi nông nghiệp) liên quan trực tiếp tới 418 tổ chức, gia đình đã được giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với tổng kinh phí tiền bồi thường, hỗ trợ là 78,7 tỷ đồng đã được chi trả đến đúng các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 12-5-2017, Tiên Lãng trở thành đơn vị đầu tiên trong 4 huyện có dự án đi qua của thành phố Hải Phòng thực hiện xong công tác GPMB.

Đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã chủ động vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phối hợp cùng với các ban, ngành, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực đất đai và công tác GPMB phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Vũ Hồng Chuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Khi công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 bị ngừng trệ do có gần 100 hộ không đồng thuận với phương án GPMB, khiếu nại đòi bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất hành lang giao thông đã giải tỏa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 năm 1999 - 2000, UBKT Huyện ủy đã vào cuộc. Qua nắm tình hình, UBKT đã kịp thời tham mưu cho các ban, ngành phương án xử lý khiếu nại của các hộ dân; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục một gia đình có 2 đảng viên gương mẫu chấp hành trước. Sau khi gia đình đảng viên này nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng, các gia đình còn lại cũng đồng thuận với phương án giải quyết của huyện, góp phần hoàn thành công tác GPMB tuyến đường.

Kinh nghiệm từ việc gỡ "nút thắt" hỗ trợ công tác GPMB dự án Quốc lộ 10, đã được cấp ủy, UBKT các cấp huyện Tiên Lãng phát huy hiệu quả trong công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và Thái Bình (phần chạy qua huyện Tiên Lãng dài 11,3km, tổng diện tích thu hồi là 601.123m2, liên quan tới 596 hộ dân).

Hỗ trợ công tác GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, UBKT Huyện ủy đã cử cán bộ xuống địa bàn, tìm hiểu và nắm tình của 81 gia đình cán bộ, đảng viên có đất trong diện giải phóng mặt bằng; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, đảng viên trong diện giải phóng mặt bằng tự giác, gương mẫu chấp hành tốt các quy định về GPMB. Với các gia đình có người thân là cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đang sinh sống và tham gia công tác ở địa phương khác, UBKT tham mưu cho cấp ủy các địa phương liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép về tuyên truyền, vận động gia đình mình thực hiện chính sách GPMB theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt động GPMB cho Dự án này, UBKT các cấp đã chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, thông qua đơn thư, dư luận xã hội và phản ánh của nhân dân để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác GPMB của dự án (gồm Chủ tịch UBND 1 xã và 1 thị trấn; lãnh đạo, cấp ủy Phòng Tài nguyên Môi trường và Ban GPMB huyện); nội dung giám sát tập trung vào việc kiểm kê tài sản trên đất và áp giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên những khó khăn, vướng mắc về GPMB của Dự án đã sớm được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Đến tháng 7/2017, công tác GPMB phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển của huyện Tiên Lãng đã hoàn thành xong phần việc khó khăn nhất (gồm: kiểm kê diện tích đất, tài sản, hoa màu trên đất; lập và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ) theo đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. 

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp hỗ trợ công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng rút ra bài học kinh nghiệm: Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ngay từ đầu, giúp xây dựng được phương án đúng, hỗ trợ công tác triển khai thực hiện GPMB thuận lợi; nếu để phát hiện sai phạm mới vào kiểm tra, khi đó chỉ để xử lý sai phạm là chính, không hỗ trợ nhiều cho việc tổ chức triển khai dự án.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát sâu sát, kịp thời của cấp ủy, UBKT các cấp đối với nhiệm vụ GPMB tại huyện Tiên Lãng, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng, Thái Bình. Kiểm tra, giám sát ngay từ khi sự việc đang diễn ra, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, là cách tốt nhất nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kinh nghiệm này của huyện Tiên Lãng cần được nhân rộng và phát huy trong công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương trong toàn quốc./.

Tống Văn