Từ sai phạm của nhân viên thủ quỹ

Từ dư luận trong Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) có vấn đề tiêu cực liên quan về quản lý tài chính, Ban Giám đốc đã yêu cầu nhân viên thủ quỹ của Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào giải trình một số vụ việc liên quan đến dư luận. Tuy nhiên, để trì hoãn việc giải trình này, nhân viên thủ quỹ đã xin nghỉ phép 7 ngày. Sau khi nhân viên thủ quỹ trả phép, Ban Giám đốc yêu cầu tiến hành kiểm quỹ, kết quả trong quỹ có 350 triệu đồng tiền mặt. Ban Giám đốc yêu cầu thủ quỹ thực hiện việc nộp bảo hiểm xã hội và nộp thuế, chỉ giữ lại 20 triệu đồng để chi thường xuyên cho đơn vị.

Tuy nhiên, nhân viên thủ quỹ đã không thực hiện đầy đủ yêu cầu của Ban Giám đốc, chỉ nộp tiền bảo hiểm xã hội. Mặt khác, nhân viên thủ quỹ này tiếp tục trình bày gia đình khó khăn nên xin nghỉ ít ngày, sau đó nghỉ tiếp không xin phép và không bàn giao quỹ. Ban Giám đốc giao cho một cán bộ khác tạm thực hiện nhiệm vụ thu và giữ quỹ tiền mặt, đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác của thủ quỹ. Khi việc kiểm quỹ để bàn giao được tiến hành thực hiện, thì gần 300 triệu đồng tiền mặt là quỹ của đơn vị, quỹ công đoàn và đảng phí không còn trong két sắt. Chi bộ Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào đã báo cáo sự việc đến các cơ quan cấp trên để xem xét, giải quyết.

Các cơ quan chức năng huyện Đông Hải đã vào cuộc, làm rõ và thu hồi tài sản bị thất thoát, xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan: Thủ quỹ bị truy tố về tội tham ô tài sản… Đồng thời, chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót trong quản lý tài chính, tài sản, công tác cán bộ của đơn vị để chấn chỉnh, khắc phục.

Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy: Ngoài nguồn thu từ kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung cho năm 2013, 2014; Cảng cá Gành Hào còn có nguồn thu từ các dịch vụ như: Xe qua cổng, tàu cập cảng, cho thuê mặt bằng, điện, nước, vệ sinh… Chỉ tính nguồn thu từ ngày 1-1-2013 đến 31-3-2015 của một số dịch vụ, khoản tiền chênh lệch so với dự toán lập đầu năm đã lên đến gần 568 triệu đồng (dự toán thu hơn 3,3 tỷ đồng, thực tế thu hơn 3,9 tỷ đồng). Trong đó, việc thực hiện thu từ các nguồn, đơn vị đã để xảy ra sai sót trong việc ký kết hợp đồng mặt bằng kinh doanh; thu thiếu tiền cho thuê mặt bằng; thu tiền điện, nước chưa đúng với quy định (thu giá cao), số tiền chênh lệch lên đến trên 200 triệu đồng; thu khấu hao tài sản trên 363 triệu đồng nhưng không thể hiện rõ khấu hao loại tài sản nào (tài sản phục vụ hoạt động quản lý hay dịch vụ) và việc trích khấu hao chỉ thể hiện trên sổ sách, không trích tiền mặt để tái đầu tư cho hoạt động dịch vụ.

Việc thực hiện dự toán chi, tuy đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng có một số điểm xây dựng chưa đúng nội dung Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6-9-2006 của Bộ Tài chính, như: Hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ các ngày lễ lớn, hỗ trợ tiền điện thoại cho Ban Giám đốc, hỗ trợ tiền mua báo cho lãnh đạo; thanh toán chi tiếp khách sai nguyên tắc tài chính... Do đó, số tiền chi sai bị các cơ quan chức năng kiến nghị xuất toán, thu hồi lên đến gần 50 triệu đồng.

Một số sai phạm khác như: Kê khai doanh thu dịch vụ để nộp thuế thiếu so với doanh thu thực tế số tiền gần 40 triệu đồng; cho tạm ứng số tiền trên 241 triệu đồng, trong đó có những khoản cho ứng từ năm 2005, khó đòi. Việc bổ nhiệm Kế toán trưởng chưa đúng với Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV, ngày 15-6-2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước. Nghiêm trọng hơn, hằng tháng và cuối năm, đơn vị không thực hiện việc thanh quyết toán với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cũng không tiến hành việc xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí đối với Cảng cá Gành Hào… Việc làm này đã vi phạm Điều 30, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ và Thông tư số 81/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào cũng không mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hay ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi trong hoạt động dịch vụ của đơn vị, vi phạm Điều 13, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ và mục 2.1 phần quy định chung trong Thông tư số 81/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

Từ những sai phạm trên của Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào, UBKT Huyện ủy Đông Hải đã kết luận đồng chí Giám đốc với vai trò là thủ trưởng đơn vị đã buông lỏng quản lý về tài chính, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, vi phạm Điều 8, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định những điều đảng viên không được làm. UBKT Huyện ủy yêu cầu đồng chí Giám đốc hoàn trả khoản tiền 120 triệu đồng đã mượn của đợn vị; viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Chi bộ Ban Quản lý Cảng cá đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với đồng chí Giám đốc. Riêng thủ quỹ đã bị các cơ quan tố tụng xét xử, áp dụng hình phạt 3 năm tù.

Đến nay, Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào đã có đồng chí Giám đốc mới, tổ chức bộ máy được củng cố, những hạn chế, sai phạm đã được khắc phục, sửa chữa, đang từng bước ổn định để hoạt động có hiệu quả hơn. Những sai phạm trên là bài học thiết thực cho các đơn vị sự nghiệp có thu trong công tác quản lý tài chính, nhất là bài học về việc thực hiện thanh quyết toán hằng tháng, năm; việc tuyển dụng kế toán trưởng và việc mở tài khoản tại Kho bạc hay ngân hàng để theo dõi nguồn thu, nguồn chi của đơn vị, nhằm hạn chế sai phạm, vừa làm mất cán bộ vừa bị thất thoát tài sản của Nhà nước, của tập thể./.

Ngư dân đang chuyển cá lên bờ tại Cảng cá Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Trịnh Nhất