Cán bộ kiểm tra phải luôn cẩn trọng và có bản lĩnh vững vàng

Lương Thế Hào

Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II, UBKT Trung ương

Khoảng cuối những năm 1990, tôi là Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Lai Châu, được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Tủa Chùa. Quá trình kiểm tra, phát hiện việc thi hành kỷ luật chưa công minh trong vụ việc đưa và nhận hối lộ giữa Trưởng Phòng Giao thông huyện và Chánh Thanh tra huyện.

Sơ bộ vụ việc như sau: Trong quá trình Thanh tra huyện tổ chức thanh tra tại Phòng Giao thông huyện, Trưởng Phòng Giao thông gặp và hối lộ Trưởng đoàn Thanh tra (là Chánh Thanh tra huyện) 10 triệu đồng, bị Công an huyện bắt quả tang. Với vi phạm trên, đảng viên là Chánh Thanh tra huyện bị khai trừ khỏi Đảng và đảng viên là Trưởng Phòng Giao thông huyện bị cảnh cáo.

Nhận thấy việc xử lý kỷ luật như vậy là chưa bảo đảm tính khách quan, công minh, chính xác của kỷ luật đảng, Đoàn kiểm tra thống nhất ý kiến kiến nghị nâng hình thức kỷ luật đối với Trưởng Phòng Giao thông huyện bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Mặt khác, qua nắm tình hình, thấy đây là vụ việc phức tạp, tôi quán triệt đoàn công tác, chỉ ăn nghỉ tại Nhà khách Huyện ủy; nếu đi đâu, ít nhất đi hai người để tránh bị mua chuộc, vu cáo.

Khi Đoàn kiểm tra thông qua báo cáo kết quả kiểm tra trước Ban Thường vụ Huyện ủy, có ý kiến không thống nhất với đề xuất của Đoàn, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy cho rằng Đoàn làm việc không khách quan, có ý bao che cho người nhà (bởi vì Chánh Thanh tra huyện là người cùng họ Lương với tôi), và nói sẽ báo cáo UBKT Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, tôi phát biểu, bảo vệ chính kiến của Đoàn: Thứ nhất, kiến nghị của Đoàn dựa trên quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương; thứ hai, tôi không bao biện cho vi phạm hoặc đề nghị hạ mức kỷ luật cho Chánh Thanh tra huyện, nên không phải bao che; thứ ba, nếu chưa thống nhất, thấy Đoàn kiểm tra bao che hay làm việc chưa khách quan, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo với UBKT Tỉnh ủy.

Quả nhiên, khi Đoàn kiểm tra trở về Cơ quan, thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng có công văn về UBKT Tỉnh ủy phản ánh nội dung trên, khiến cho một số thành viên UBKT Tỉnh ủy phân tâm. Trong cuộc họp UBKT Tỉnh ủy, tôi đưa ra các căn cứ kiến nghị, đề xuất, đồng thời, các thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo tình hình làm việc của Đoàn tại huyện.

Trước các căn cứ và ý kiến thuyết phục của Đoàn kiểm tra, cuối cùng, UBKT Tỉnh ủy cũng thống nhất với kiến nghị của Đoàn.

Qua vụ việc, chúng tôi thường nhắc nhở nhau, ngoài nắm vững nghiệp vụ, cán bộ kiểm tra phải luôn tỉnh táo, cẩn trọng và có bản lĩnh vững vàng./. 

                                                                Quang Phương (ghi chép)