Đảng bộ thị xã Ngã Năm kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở

Thị xã Ngã Năm nằm ở phía Tây tỉnh Sóc Trăng, vị trí tâm điểm của 5 nhánh sông lớn tỏa đi các tỉnh: Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và các huyện của tỉnh Sóc Trăng v.v… Do đó, thị xã Ngã Năm có điều kiện thuận lợi về giao thông thủy, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, phát triển sản xuất nông nghiệp, nông sản và hàng hóa một cách toàn diện.

Chợ nổi Ngã Năm.

Những năm qua, cùng với việc tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã Ngã Năm luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cho biết: Đảng bộ có 24 tổ chức cơ sở đảng, gồm 8 đảng bộ xã, phường; 8 đảng bộ ngành và 8 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy, với 2.956 đảng viên. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Đảng quy định, sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Thị ủy, các ban tham mưu giúp việc, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế phù hợp với quy chế của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương; quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; giao nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các ban ngành theo dõi, chỉ đạo xã, phường, ấp, khóm gắn với nhiệm vụ giám sát thường xuyên; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở phân công cán bộ giám sát theo lĩnh vực chuyên môn của từng ngành và địa bàn hoạt động; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT với Ban Tổ chức Thị ủy và các ban ngành, tổ chức đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và nhiều văn bản khác quy định về giải quyết tố cáo, giám sát đảng viên là cán bộ diện Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy quản lý… Thường trực Thị ủy thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, giao ban định kỳ với các ban Đảng mỗi quý một lần, với cấp ủy cơ sở mỗi tháng một lần để nghe báo cáo kết quả hoạt động, cho ý kiến chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được triển khai toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Năm 2016, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 2 đảng viên và 55 tổ chức đảng; giám sát 50 tổ chức đảng về thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và văn minh đô thị… UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 29 tổ chức đảng và 10 đảng viên; kiểm tra 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 1 Thị ủy viên, 4 chi ủy viên, kết luận 5 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật, đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm; tiếp nhận và giải quyết kịp thời 7 trường hợp tố cáo cán bộ, đảng viên. Năm 2016, cấp ủy các cấp và UBKT đã thi hành kỷ luật đối với 24 đảng viên vi phạm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 7 trường hợp do bỏ công tác, bỏ sinh hoạt nhiều tháng không có lý do, đình chỉ sinh hoạt 1 trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật …

Đồng chí Nguyễn Minh Thuận cho biết thêm: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục nên Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy nắm rất chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ, nếu phát hiện cơ quan, tổ chức đảng nào có vấn đề nổi cộm, mất đoàn kết nội bộ, Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo UBKT tiến hành kiểm tra, làm rõ, không đợi UBKT đề xuất, tham mưu. Đơn cử năm 2016, phát hiện có dư luận phản ánh phòng Giáo dục – Đào tạo Thị ủy quản lý, sử dụng tài chính không đúng quy định, thiếu công khai minh bạch, gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên. Thị ủy đã chỉ đạo UBKT Thị ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo. Qua kiểm tra kết luận đồng chí Trưởng phòng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và chuyển công tác về Sở Giáo dục – Đào tạo.

Do thường xuyên chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nên tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã luôn giữ vững và ổn định; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả đáng phấn khởi: Năm 2016, có 12/24 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; hơn 2.400 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 316 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh.    

Lê Ba