Phú Yên tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17-1-2018, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Ủy...

Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17-1-2018, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng 18-1-2018, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc...

Nam Định tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017

Ngày 16-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo...

Giảm ai, ai giảm?

Câu chuyện bắt đầu từ cơ quan tôi. Chẳng là mấy hôm nay nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp...

“Đừng để dân phải đau khổ...”

Tháng Năm, năm Quý Tỵ đời Minh Mệnh (khoảng tháng 6 năm 1833), quan thanh tra ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Yên là Thự Giám sát Ngự sử Lê Đức Tiệm có lời tâu: "Trước đây thần vâng mệnh đi Bắc Kỳ làm...

Kẻ đứng đằng sau

Câu chuyện bắt đầu từ hôm ông Bình đi họp phụ huynh cho cháu vào đầu năm học mới. Không riêng ông mà nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn không tán thành việc vào đầu năm học mới nhà trường thu các khoản...

Từ lời bàn về cấp phủ, huyện...

Vào năm Tân Mão đời Vua Minh Mệnh (năm 1831), Vua sai bộ Lại bàn xét tình trạng công việc của các phủ, huyện châu, căn cứ vào tính chất xung yếu, bận rộn, vất vả, khó khăn để có cơ sở đưa ra các biện...